Các biện pháp để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh casino

Hoạt động kinh doanh trang web sòng bạc trực tuyến mang tính đặc thù và phức tạp, cần được tăng cường giám sát, quản lý cũng như hạn chế các trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp.

Cả nước hiện có 8 công ty đang kinh doanh sòng bạc cùng với hơn 5.000 bàn, máy được cấp phép.

Ngân hàng Nhà nước cũng vừa ban hành quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh công ty sòng bạc, quy định có hiệu lực từ ngày 15/10 sắp tới.

Hai bộ công an siết hoạt động kinh doanh sòng bạc

Quy định của NHNN yêu cầu công ty kinh doanh sòng bạc cũng phải mở 1 tài khoản riêng ở tương ứng với từng loại ngoại tệ tại 1 ngân hàng cũng được phép để phục vụ hoạt động kinh doanh sòng bạc, đồng thời cũng quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, công ty phải xác định mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho khách hàng chơi nước ngoài trong trường hợp không chơi hết tiền quy ước, đồng thời cũng phải thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng nơi công ty mở tài khoản riêng về mức ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ.

Đồng thời, bộ Tài chính cũng đã công bố dự thảo quy định về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh sòng bạc.

Dự thảo quy định sòng bạc phải sử dụng phần mềm máy tính để quản lý doanh thu, chi phí và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế... Mục đích của việc này theo Bộ là để thu đúng, thu đủ các loại thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, bộ Tài chính muốn lập tổ quản lý, giám sát do chính cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tổ này do chính Cục trưởng thuế địa phương thành lập, sẽ theo dõi, giám sát được hoạt động kinh doanh camera trực tiếp hoặc thông qua các thiết bị điện tử. Công ty sòng bạc cũng phải bố trí một địa điểm trong cơ sở kinh doanh để tổ chức này làm công tác giám sát, báo cáo kết quả hàng ngày cho chính Cục trưởng và những vi phạm để xử lý kịp thời.

Tham khảo: mẹo chơi sòng bạc trực tuyến